திருக்குறள்


குறள் 735:

பல்குழுவும் பாழ்செய்யும் உட்பகையும் வேந்தலைக்கும்
கொல்குறும்பும் இல்லத நாடு.

பல குழுக்களாகப் பிரிந்து பாழ்படுத்தும் உட்பகையும், அரசில் ஆதிக்கம் செலுத்தும் கொலைகாரர்களால் விளையும் பொல்லாங்கும் இல்லாததே சிறந்த நாடாகும்.


தலைவரின் சிந்தனை

எமது மக்கள் போற்றப்பட வேண்டியவர்கள். கௌரவிக்கப்பட வேண்டியவர்கள். தேசியப் போராட்டத்தில் எமது மக்களின் பங்களிப்பு சாதாரணமானதல்ல. அவர்களது பங்களிப்பு அளப்பரியது என்றுதான் சொல்வேன். இலைமறை காயக இருந்து விடுதலைப் போராட்டத்திற்குத் தோள் கொடுத்துவரும் எமது எண்ணற்ற ஆதரவாளர்களையும் அனுதாபிகளையும் மன உறுதி படைத்த மாமனிதர்கள் என்றுதான் அழைக்கவேண்டும்.   

தமிழீழக் கொடிப்பாடல்

நம்புங்கள் தமிழீழம் நாளை பிறக்கும்

பிரான்ஸ் கொடிப்பாடல்

வானொலிகள்

  பிரான்ஸ் தமிழர் ஒருங்கிணைப்புக்குழு இணையவானொலி

cctfnew.radio12345.com/

 

http://www.errimalai.com

 

பி.பி.சி தமிழ்

bbc.com/tamil

 

ரிரிஎன் தமிழ் ஒளி நேரலை

ttntamiloli.com

பதிவு செய்திகள்

Videos