திருக்குறள்


குறள் 812:

உறின்நட்டு அறின்ஙருஉம் ஒப்பிலார் கேண்மை
பெறினும் இழப்பினும் என்.

தமக்குப் பயன்கிடைக்கும்போது நண்பராக இருந்துவிட்டு பயனில்லாதபோது பிரிந்து விடுகின்றவர்களின் நட்பு, இருந்தால் என்ன? இழந்தால்தான் என்ன?.தலைவரின் சிந்தனை

எமது எதிரியையும் அவனது நோக்கத்ததையும் இனங்கண்டு கொள்வது சுலபம். ஆனால் துரோகிகள் முகமூடி அணிந்து நடமாடுகிறார்கள். எதிரியின் கைப்பொம்மையாகச் செயற்படுகிறார்கள். தமது சுயுநலத்திற்காக சொந்த இனத்தையே காட்டிக் கொடுக்கத் தயங்காத இந்த ஆபத்தான பிற்போக்கு சக்திகள் மீது எமது மக்கள் மிகவும் விழிப்பாக இருக்க வேண்டும்.

தமிழீழக் கொடிப்பாடல்

நம்புங்கள் தமிழீழம் நாளை பிறக்கும்

பிரான்ஸ் கொடிப்பாடல்

வானொலிகள்

  பிரான்ஸ் தமிழர் ஒருங்கிணைப்புக்குழு இணையவானொலி

cctfnew.radio12345.com/

 

http://www.errimalai.com

 

பி.பி.சி தமிழ்

bbc.com/tamil

 

ரிரிஎன் தமிழ் ஒளி நேரலை

ttntamiloli.com

பதிவு செய்திகள்

Videos